מהו גישור 

גישור הינו הליך אלטרנטיבי לפתרון מחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט ובכלל.

המגשר כצד ניטרלי לסכסוך מסייע לצדדים לנהל הידברות על מנת לייצר תקשורת אפקטיבית המאפשרת עיצוב פתרון מוסכם שעונה על צרכיהם הפרטיים והמשותפים של הצדדים.

פתרון שכזה לרוב גם יזכה ליישום בצורה רחבה והצדדים יטו לכבדו יותר מאשר פתרון שנכפה על ידי בית המשפט או בורר.

בבסיס התפיסה הגישורית עומדת ההנחה שלכל צד יש צרכים לגיטימיים שראוי שיבואו לידי ביטוי בפתרון המוסכם והתחשבות בכך דורשת חשיבה יצירתית אשר לא פעם מביאה לתוצאות מיטיבות בבחינת "הגדלת העוגה".

אומנם המגשר אינו יכול לכפות את ההליך על הצדדים או את הפתרון אך נוכחותו הכרחית ליצירת מרחב שיח מכבד ומאפשר הידברות כאמור לבניית הסכמות והוא בבחינת מומחה תהליך המשא ומתן.

"וְהַחוּט הַמְשֻׁלָּשׁ לֹא בִמְהֵרָה יִנָּתֵק." 

[קהלת, פרק ד, פסוק יב]

כמומחית למשא ומתן אעמיד לרשותכם את מיטב כליי, על מנת לייצר בחדר אוירה מאפשרת לשיח נכון ומקדם אשר יעזור לכם לצלוח את הסכסוך ולהגיע להסכמות מקובלות עליכם.

יתרונות הגישור
 • הידברות מחודשת מסוג שונה ביחס לסכסוך שנגלה בין הצדדים – מקדמת ובונה.

 • חסכון בזמן ובכסף.

 • סודיות של המגשר ביחס למידע שנמסר לו בהליך ועל פי בקשת הצדדים.

 • ניהול ההליך בסביבה נעימה וגמישה בהתאם לצורכי הצדדים.

 • פתרון מחלוקת על פי הסכמת הצדדים בלבד – הסכם הגישור

 • חיסיון על ההליך המתנהל בגישור

 • גמישות פרוצדורלית

 • פתרונות יצירתיים

 • הגדלת העוגה

 • אפשרות למתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים...ועוד...

אילו מחלוקות מתאימות לפתרון בגישור?

ככלל, כל מחלוקת באשר היא מתאימה לפתרון בגישור!

עם זאת ישנם מקרים מובהקים שהיתרונות בקיום הליך גישור המבוסס על תקשורת אפקטיבית והידברות באים לידי ביטוי ביתר שאת על פני כל פתרון אחר. והם:

 • כאשר ישנו רצון ו/או צורך לשמר את מערכת יחסים בין הצדדים גם לאחר פתרון המחלוקת.

 • במקרים שבהם הצדדים מעוניינים להביא את ערכיהם האישיים ליצוק מהם את הפתרון למחלוקת.

 • במחלוקות להם מאפיינים רגשיים.

 • במחלוקות הנעדרות עילה משפטית.

 • שימו לב, ההליך אינו מתאים עבור אנשים שלא רוצים להביא לסיום המחלוקת או מעוניינים שאדם אחר יכריע עבורם כיצד ייפתר הסכסוך.