מנהל הרכש הממשלתי_edited.jpg

איריס גידיץ, מנהלת היחידה, יחידת הרכש הממשלתית
ענבל - משרד האוצר

ההרצאה אשר התקיימה בפני יחידת עורכי המכרזים של מנהל הרכש הממשלתי, פתחה בפנינו כיווני חשיבה שונים בבואנו להתנהל מול משרדי הממשלה ומול הספקים המרכזיים של מנהל הרכש הממשלתי. דאגת לשלב דוגמאות קונקרטיות מחיי היומיום לצורך המחשה, וזאת לצד הסבר על הליך הגישור ביחס להליכים מקובלים ביישוב סכסוכים בין הצדדים