• הידברות מחודשת מסוג שונה ביחס לסכסוך שנגלה בין הצדדים – מקדמת ובונה.

  • חסכון בזמן ובכסף.

  • סודיות של המגשר ביחס למידע שנמסר לו בהליך ועל פי בקשת הצדדים.

  • ניהול ההליך בסביבה נעימה וגמישה בהתאם לצורכי הצדדים.

  • פתרון מחלוקת על פי הסכמת הצדדים בלבד – הסכם הגישור

  • חיסיון על ההליך המתנהל בגישור

  • גמישות פרוצדורלית

  • פתרונות יצירתיים

  • הגדלת העוגה

  • אפשרות למתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים...ועוד...