ככלל, כל מחלוקת באשר היא מתאימה לפתרון בגישור!

עם זאת ישנם מקרים מובהקים שהיתרונות בקיום הליך גישור המבוסס על תקשורת אפקטיבית

והידברות באים לידי ביטוי ביתר שאת על פני כל פתרון אחר. והם:

  • כאשר ישנו רצון ו/או צורך לשמר את מערכת יחסים בין הצדדים גם לאחר פתרון המחלוקת.

  • במקרים שבהם הצדדים מעוניינים להביא את ערכיהם האישיים ליצוק מהם את הפתרון למחלוקת.

 

  • במחלוקות להם מאפיינים רגשיים.

 

  • במחלוקות הנעדרות עילה משפטית.

שימו לב, ההליך אינו מתאים עבור אנשים שלא רוצים להביא לסיום המחלוקת או מעוניינים שאדם אחר יכריע עבורם כיצד ייפתר הסכסוך.